• 26.6. - 11.7. 2015
    MARIBOR, SLOVENIJA
  • Glavni generalni pokrovitelj
    NKBM

Narodni dom Maribor

Ulica kneza Koclja 9

p.p. 1631

2001 Maribor

 

http://www.nd-mb.si

 


Telefon:
(02) 229 40 00

Faks: (02) 229 40 55


Račun (UJP Slov. Bistrica): 01270-6030358416

Matična štev.: 5650437
ID za DDV: SI24909165

Prodaja vstopnic in informacije

Narodni dom Maribor
Informacijska pisarna 
Ulica kneza Koclja 9
2000 Maribor

Telefon: (02) 229 40 11, (02) 229 40 50, 031 479 000, 040 744 122

E-pošta:  vstopnice@remove-this.nd-mb.si

Sabina Bračič - prodajna referentka
Dejan Koren - prodajni referent

Vodstvo

Vladimir Rukavina - direktor
(02) 22 940 01  vladimir.rukavina@remove-this.nd-mb.si

Andrej Borko - pomočnik direktorja
(02) 22 940 08  andrej.borko@remove-this.nd-mb.si

Marinka Jerman Jelek - pomočnica direktorja za poslovanje
(02) 22 940 04  marinka.jerman.jelek@remove-this.nd-mb.si 

Alenka Klemenčič - poslovna sekretarka, producentka festivala FOLKART
(02) 22 940 01  alenka.klemencic@remove-this.nd-mb.si

Teja Osterc - poslovna sekretarka
(02) 22 940 01  teja.osterc@remove-this.nd-mb.si

Maša Novak - poslovna sekretarka
(02) 22 940 01  masa.novak@remove-this.nd-mb.si 

Stanka Osterc
- samostojna strokovna sodelavka za kadrovske in pravne zadeve
(02) 22 940 03 stanka.osterc@remove-this.nd-mb.si

Marketing in PR

STIKI Z JAVNOSTMI:
Boris Črnič -
vodja stikov z javnostmi
(02) 22 940 15  boris.crnic@remove-this.nd-mb.si

MARKETING:
Mojca Pušnik -
vodja marketinga
(02) 22 940 27  mojca.pusnik@remove-this.nd-mb.si
Katja Žižek - strokovna sodelavka za marketing
(02) 22 940 17  katja.zizek@remove-this.nd-mb.si

Producenti

JAZZLENT
David Braun - david.braun@remove-this.nd-mb.si 

VEČEROV ODER, JURČKOV ODER
Vlado Šega - vlado.sega@remove-this.festival-lent.si 

SODNI STOLP
Gregor Čerič - gregor.ceric@remove-this.nd-mb.si (02) 22 940 66

SALON GLASBENIH UMETNIKOV
Tina Vihar - tina.vihar@remove-this.nd-mb.si (02) 22 940 14 

MLADININ ODER
mladinin.oder@remove-this.gmail.com

KONCERTNA POSLOVALNICA
Tadeja Kristovič - tadeja.kristovic@remove-this.nd-mb.si (02) 22 940 06 

GLEDALIŠČE, OTROŠKI PROGRAMI
Marjan Rajbenšu - marjan.rajbensu@remove-this.nd-mb.si (02) 22 940 05 

FOLKART - folklorni festival
Alenka Klemenčič - alenka.klemencic@remove-this.nd-mb.si (02) 22 940 01 

ULIČNO GLEDALIŠČE in ŽIVA DVORIŠČA
Katja Beck Kos - katja@remove-this.ziva-dvorisca.si

STAND-UP ODER
Slavko Škvorc - slavko.skvorc@remove-this.nd-mb.si 

ŠPORTNI LENT
Željko Pintarič - zeljko.pintaric@remove-this.nd-mb.si 

ART KAMP
Urška Košica - urska.kosica@remove-this.nd-mb.si 

SLADOLENT - FESTIVAL ULIČNE PREHRANE
Uroš Mencinger - uros.mencinger@remove-this.siol.net

Drugi kontakti

RAČUNOVODSTVO

Denis Valentan
- računovodja
(02) 22 940 74 denis.valentan@remove-this.nd-mb.si


TEHNIKA

Tehnična vprašanja: tehnika@remove-this.nd-mb.si 

FACEBOOK